VI PASSER PA MILJØET OG KLIMAET

Vi dyrker træerne naturligt og skånsomt for miljøet efter principperne om bæredygtighed og forskrifterne for integreret produktion.

Træerne yder et værdifuldt bidrag til klimaet igennem deres produktion af ilt, binding af CO2 og andre nyttevirkninger i vækstperioden ligesom træets biologiske nedbrydning gavner miljøet.

Grundighed og erfaring er nøgleord, som spiller ind gennem hele værdikæden og sikrer kvaliteten, fra frø til levering af perfekte produkter og vi søger hele tiden at optimere alle aspekter af dyrkning, produktion, logistik osv.

Det samme gælder for etikettering og sortering af træerne efter kvalitet, som vi bruger til at sikre, at du får et produkt med hjem, der svarer til dine forventninger i den lovede kvalitet.

 
 

 

 

 

VI PASSER PA MILJOET OG KLIMAET

Vi dyrker træerne naturligt og skånsomt for miljøet efter principperne om bæredygtighed og forskrifterne for integreret produktion.

Træerne yder et værdifuldt bidrag til klimaet igennem deres produktion af ilt, binding af CO2 og andre nyttevirkninger i vækstperioden ligesom træets biologiske nedbrydning gavner miljøet.

Grundighed og erfaring er nøgleord, som spiller ind gennem hele værdikæden og sikrer kvaliteten, fra frø til levering af perfekte produkter og vi søger hele tiden at optimere alle aspekter af dyrkning, produktion, logistik osv.

Det samme gælder for etikettering og sortering af træerne efter kvalitet, som vi bruger til at sikre, at du får et produkt med hjem, der svarer til dine forventninger i den lovede kvalitet.