REDAKTION

Henningsen Group, Bavnevej 50

DK-6580 Vamdrup

Phone + 45 70 20 13 20

Fax + 45 74 50 50 00

E-Mail: post@henningsenas.dk

www.henningsenas.dk